Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 2015, ensimmäinen kokous yhdistyksen perustamisen merkeissä pidettiin jo 2013. Yhdistyksen tarkoituksena on mielenterveystyöhön liittyvän kehittämistyön ja tutkimuksen edistäminen Suomessa. Yhdistys järjestää mielenterveysalan koulutus – ja julkaisutoimintaa sekä toimii alan asiantuntijoiden tiedonvaihdon foorumina edistäen kehittäjien ja tutkijoiden verkostoitumista sekä mielenterveystyön tunnetuksi tekemistä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa mielenterveystyön kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa vuosi. Yhdistys jakaa apurahoja mielenterveystyön kehittämisen ja tutkimuksen kehittämiseksi.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2022:

Minni Roth, puheenjohtaja

rothminni(a)gmail.com

Mari Lahti

mari.lahti(a)turkuamk.fi

Heikki Ellilä, taloudenhoitaja, sihteeri

hellila1507(a)gmail.com

Marja-Liisa Rissanen

Joonas Korhonen, varapuheenjohtaja

joonas.korhonen(a)turkuamk.fi

Minna Sorsa

minna.sorsa(a)tuni.fi