Ajankohtaista

Uutiset ja tiedotteet.

SAVE THE DATE Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus -seminaari 2025

Maksuton seminaari pidetään Laurea AMK:n kampuksella Vantaan Tikkurilassa 24.1.2025 klo 10-16 teemalla mienterveys peruspalveluissa – kaikkien asia. Tarkempi aikataulu ja ilmoittautuminen avataan syksyllä -24. Toivottavasti pääset mukaan – laita pvm jo kalenteriin!

Mielenterveys hoitotieteessä 19.1.2024

Päivämäärä merkittäväksi ylös kalentereihin: 19.1.2024 pidetään Mielenterveys Hoitotieteessä – tapahtuma Turussa AMK:n tiloissa. Tapahtuman teemana on Nuoret. Tietoa saa jakaa edelleen. Ilmoitamme syksyllä lisää tapahtumasta ja sen kulusta. Pysykää kuulolla!

Tervetuloa !!!

Vuosikokous ja uusi hallitus

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n vuosikokous pidettiin eilen. Saimme uuden jäsenen hallitukseen ja suunnittelimme tulevaa. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa perustamme mielenterveystyön tutkimukseen keskittyvän verkkolehden. Toivomme tulevalta mahdollisuuksia osallistua erilaisiin mielenterveystyöhön keskittyviin tapahtumiin ja jatkamme mielenterveys hoitotieteessä verkoston jäseninä. Sairaanhoitajat ry:n asiantuntijajaoksena toimiminen tuo varmasti uusia verkostoja ja mahdollisuuksia yhdistyksemme toimintaan. Kiitos kokoukseen osallistujille!

Mukaan toimintaamme pääset liittymällä jäseksi tästä

Yhdistyksemme hallituksen jäsenten yhteystiedot löydät täältä

LAADUN LÄHTEELLÄ

Mielenterveys- ja hoitotiedeverkosto järjestää Laadun lähteellä verkostotapaamisen Lapinlahden Lähteellä 19.5.2022. Tapahtuma on maksuton. Ilmoittatuminen tästä

Vuosikokous

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 22.3.2021 klo 17.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ilmoita osallistumisestasi rothminni(at)gmail.com ja saat zoom-linkin kokoukseen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskustellaan yhdistyksen tulevasta toiminnasta. Kokouksen esityslista toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille. Tervetuloa kaikki jäsenet!

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n vuosikokous

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 13.4.2021 klo 16.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ilmoita osallistumisestasi rothminni(at)gmail.com ja saat zoom-linkin kokoukseen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa keskustellaan yhdistyksen tulevasta toiminnasta. Kokouksen esityslista toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille. Tervetuloa kaikki jäsenet!

Verkkoseminaari: Mielen hyvinvoinnin lähettiläs -toimintamalli käyttöön! 28.1.2021 klo 12:30 – 14:00 Ilmoittautuminen nyt käynnissä!

Lisätietoja seminaarista tästä

Ilmoittautuminen

Mielenterveystyön tutkimus ja kehittäminen ry:n vuoden 2020 apurahan saaja

Mielenterveystyön tutkimus ja kehittäminen ry on myöntänyt FM Kerttu Lehdolle 400 euron apurahan SÄRÖT- hankkeen loppuun saattamisen tueksi. 

SÄRÖT-pilottihankkeessa testattiin larppaamisen eli liveroolipelaamisen mahdollisuuksia mielenterveyttä edistävänä menetelmänä. Larpissa osallistujat eläytyvät heille annettuihin rooleihin ympäristössä, joka simuloi ennalta sovittua tilannetta. He pyrkivät toimimaan, ajattelemaan, jopa tuntemaan kuin hahmonsa. Muut osallistujat, tilat ja rekvisiitat tukevat rooliin uppoutumista ja yhdessä luodaan illuusio jostain, mitä ei todellisuudessa ole.  

SÄRÖT-larpit kertoivat mielenterveydestä, päihteistä ja omaisten kokemuksista. Sekä pelitilanteet, että niissä olevat roolihahmot, perustuivat kesällä kerättyihin tositarinoihin. Ensimmäinen kolmesta, 2020 syksyllä pelatusta SÄRÖT- larpista kertoi psykiatrisen avo-osaston arjesta, toinen alkoholismista ja riippuvuudesta, kolmas sijoittui ensimmäiseen jouluaattoon sen jälkeen, kun yksi perheen lapsista oli tehnyt itsemurhan. Hankkeen kantavat teemat, mielenterveys, päihdeongelmat ja omaisen kokemukset, nousivat käsittelyyn trilogian jokaisessa osissa, mutta hieman eri painotuksin. Larpeissa pyrittiin realistisiin representaatioihin, ja luomaan hedelmällistä maaperää osallistujien itsetutkiskelulle. 

Kerttu Lehto, SÄRÖT- hankkeen koordinaattori ja Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, on kerännyt hankkeesta tutkimusaineistoa. Mielenterveystyön tutkimus ja kehittäminen ry:n apurahalla tuetaan tämän aineiston läpikäyntiä ja saattamista julkaistavaan muotoon. SÄRÖT- tapaustutkimuksesta tulee osa Kerttu Lehdon roolipelien hyvinvointivaikutuksia käsittelevää väitöskirjaa.  

SÄRÖT- taidenäyttely tulossa keväällä 2021 Galleria Barkerissa. Lue lisää: www.lounatar.fi/sarot @sarotlarp 

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n apuraha nyt haettavana

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n hallinnoima Heikki Ellilä -stipendirahasto julistaa haettavaksi apurahoja, joita käytetään mielenterveystyön kehittämiseen. Apurahat myönnetään rahaston sääntöjen mukaisesti. Apurahojen tarkoituksena on tukea ja edistää mielenterveystyön kehittämistä ja tutkimusta (esim. väitöskirja), kansainvälistä verkostoitumista sekä mielenterveyskokemusasiantuntijatoiminnan kehittymistä. Apurahoja voi käyttää muun muassa tieteellisestä tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin, kansainvälisten tai kansallisten konferenssien osallistumiskustannusten kattamiseen tai näihin verrattavien kokemustoimijuutta edistävien toimintojen kustannusten kattamiseen.

Hakijan tulee olla yksityishenkilö. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää realistinen suunnitelma apurahan käytöstä aikatauluineen sekä haettava määrä. Apuraha tulee käyttää vuoden aikana sen myöntämisestä. Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan yhteystiedot: nimi, syntymäaika, osoite, tilinumero. Liitteeksi toimitetaan tutkimus- ja/tai käyttösuunnitelma, mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot ja muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet. Mikäli apurahaa haetaan konferenssin osallistumiskustannusten kattamiseen, tulee käyttösuunnitelmaan merkitä selkeästi mistä konferenssista on kyse ja millainen hakijan rooli konferenssissa on. Apurahan käytöstä tulee vapaamuotoisesti raportoida ja esittää riittävä selvitys yhdistykselle avustuksen käytöstä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille mari.lahti@turkuamk.fi pdf-tiedostona sähköpostilla 1.9. 2020 klo 16.00 mennessä. Vapaamuotoisen hakemuksen enimmäispituus voi olla yksi A4. Hakemukset käsittelee luottamuksellisesti yhdistyksen hallituksen nimeämä työryhmä, jonka esityksestä hakemuksia koskevat päätökset tekee yhdistyksen hallitus. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla www.mielitutkii.fi.

Apurahojen suuruus 250 – 1000 euroa. Niitä myönnetään hakemusten perusteella 1- 4.

Turussa 23.2.2020

Heikki Ellilä -stipendirahaston puolesta

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n hallitus