Ajankohtaista

Uutiset ja tiedotteet.

Toipumisen ja osallisuuden mahdollistaminen poikkeusoloissa –
webinaari järjestetään ti 2.6.2020 ja to 4.6.2020 klo 8.15-12.15.

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n apuraha nyt haettavana

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n hallinnoima Heikki Ellilä -stipendirahasto julistaa haettavaksi apurahoja, joita käytetään mielenterveystyön kehittämiseen. Apurahat myönnetään rahaston sääntöjen mukaisesti. Apurahojen tarkoituksena on tukea ja edistää mielenterveystyön kehittämistä ja tutkimusta (esim. väitöskirja), kansainvälistä verkostoitumista sekä mielenterveyskokemusasiantuntijatoiminnan kehittymistä. Apurahoja voi käyttää muun muassa tieteellisestä tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin, kansainvälisten tai kansallisten konferenssien osallistumiskustannusten kattamiseen tai näihin verrattavien kokemustoimijuutta edistävien toimintojen kustannusten kattamiseen.

Hakijan tulee olla yksityishenkilö. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää realistinen suunnitelma apurahan käytöstä aikatauluineen sekä haettava määrä. Apuraha tulee käyttää vuoden aikana sen myöntämisestä. Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan yhteystiedot: nimi, syntymäaika, osoite, tilinumero. Liitteeksi toimitetaan tutkimus- ja/tai käyttösuunnitelma, mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot ja muut hakijan tarpeelliseksi katsomat liitteet. Mikäli apurahaa haetaan konferenssin osallistumiskustannusten kattamiseen, tulee käyttösuunnitelmaan merkitä selkeästi mistä konferenssista on kyse ja millainen hakijan rooli konferenssissa on. Apurahan käytöstä tulee vapaamuotoisesti raportoida ja esittää riittävä selvitys yhdistykselle avustuksen käytöstä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa yhdistyksen sihteerille mari.lahti@turkuamk.fi pdf-tiedostona sähköpostilla 1.9. 2020 klo 16.00 mennessä. Vapaamuotoisen hakemuksen enimmäispituus voi olla yksi A4. Hakemukset käsittelee luottamuksellisesti yhdistyksen hallituksen nimeämä työryhmä, jonka esityksestä hakemuksia koskevat päätökset tekee yhdistyksen hallitus. Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla www.mielitutkii.fi.

Apurahojen suuruus 250 – 1000 euroa. Niitä myönnetään hakemusten perusteella 1- 4.

Turussa 23.2.2020

Heikki Ellilä -stipendirahaston puolesta

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n hallitus