Kirjoittanut: mielitutkii

Ajankohtaista | Posted: 11.1.2021

Mielenterveystyön tutkimus ja kehittäminen ry:n vuoden 2020 apurahan saaja

Mielenterveystyön tutkimus ja kehittäminen ry on myöntänyt FM Kerttu Lehdolle 400 euron apurahan SÄRÖT- hankkeen loppuun saattamisen tueksi. 

SÄRÖT-pilottihankkeessa testattiin larppaamisen eli liveroolipelaamisen mahdollisuuksia mielenterveyttä edistävänä menetelmänä. Larpissa osallistujat eläytyvät heille annettuihin rooleihin ympäristössä, joka simuloi ennalta sovittua tilannetta. He pyrkivät toimimaan, ajattelemaan, jopa tuntemaan kuin hahmonsa. Muut osallistujat, tilat ja rekvisiitat tukevat rooliin uppoutumista ja yhdessä luodaan illuusio jostain, mitä ei todellisuudessa ole.  

SÄRÖT-larpit kertoivat mielenterveydestä, päihteistä ja omaisten kokemuksista. Sekä pelitilanteet, että niissä olevat roolihahmot, perustuivat kesällä kerättyihin tositarinoihin. Ensimmäinen kolmesta, 2020 syksyllä pelatusta SÄRÖT- larpista kertoi psykiatrisen avo-osaston arjesta, toinen alkoholismista ja riippuvuudesta, kolmas sijoittui ensimmäiseen jouluaattoon sen jälkeen, kun yksi perheen lapsista oli tehnyt itsemurhan. Hankkeen kantavat teemat, mielenterveys, päihdeongelmat ja omaisen kokemukset, nousivat käsittelyyn trilogian jokaisessa osissa, mutta hieman eri painotuksin. Larpeissa pyrittiin realistisiin representaatioihin, ja luomaan hedelmällistä maaperää osallistujien itsetutkiskelulle. 

Kerttu Lehto, SÄRÖT- hankkeen koordinaattori ja Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, on kerännyt hankkeesta tutkimusaineistoa. Mielenterveystyön tutkimus ja kehittäminen ry:n apurahalla tuetaan tämän aineiston läpikäyntiä ja saattamista julkaistavaan muotoon. SÄRÖT- tapaustutkimuksesta tulee osa Kerttu Lehdon roolipelien hyvinvointivaikutuksia käsittelevää väitöskirjaa.  

SÄRÖT- taidenäyttely tulossa keväällä 2021 Galleria Barkerissa. Lue lisää: www.lounatar.fi/sarot @sarotlarp